Контакти

Общи запитвания
info@pillows.bg
+359 89 8788418


Мариела Цекова | Инициатор на кампанията за детска библитека в с. Ясен
0889592976 | mariela.tsekova@pillows.bg | www.pillows.bg


Весела Петрова | Организатор
0885635123 | vesela.petrova@modo.bg | www.pillows.bg


Венета Нейнска | Артистичен директор | Модо България
0882898605 | veneta.neynska@pillows.bg | www.pillows.bg