Illusion

28.03.2013

pillow-workshop-illusion-02


Предстои първи април, но ние няма да се лъжем помежду си, а ще изработим нещо лесно, което да ни забавлява.

Необходими материали:
1.Разпечатан файл (смъкнете тук)
2.Материали за оцветяване (по желание: флумастери, моливи и др.)

Разпечатайте прикачения файл. Това е листът, върху който ще оцветявате.
Вземете по желание от вас материали за оцветяване (флумастери, моливи, маркери и т.н.).
Необходими са 2 цвята.
Оцветява се на следния принцип – ред по ред, хоризонтално, през едно.
Винаги се започва с един и същи цвят (без значение от ляво или от дясно).
Трябва да се оцветява прецизно, за да се постигне желания ефект.
След като сте приключили с оцветяването, трябва да очертаете линиите отгоре.


pillow-workshop-illusion-03

При правилно изпълнение рисунката изглежда така, все едно линиите върху нея се кривят и не са успоредни, което не е вярно!


pillow-workshop-illusion-04

За по-нетърпеливите, файлът може да се принтира върху цветна хартия. В този случай се оцветява само с 1 цвят.


Коментарът на Дани:

Вертикално-хоризонталната илюзия е феномен, при който в кората на главния мозък обработената зрителна информация получава различна интерпретация. Възможно е индивидуално тълкуване на формите, което дава простор на въображението. Обикновено образът се задържа в зрителната памет, но трескаво се търси и нов образ или абстрактното мислене продължава да работи.

Усещането за свързаност или променливост на формите изостря зрителното внимание. Зрителната перцепция започва да функционира на метакогнитивно ниво, ниво което се надстройва над обикновеното възприятие и дава познанието за понятия като съизмеримост на обектите, фигура, фон и зрителна перспектива.

Самото построяване на образа чрез работата с шаблона допълнително съдейства за развитие на зрително-моторната координация. Синхронизирането на движенията на лявата и дясната ръка чрез придържането на листа и/или линийката и оцветяването подготвят ръцете за различните видове по-сложни активности или сръчности.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>