Alex and the soldiers


pillows-willows-trumpet


Това е Алекс. Той има най-голямата колекция от войничета. Любимото му занимание е да прави дълги походи из стаята с цялата си армия. Първо, Алекс строява всички един до друг, а след това им нарежда:
- Равнис! Мирно! За почест! – той тропва ритмично с крак и козирува.
След това взима в ръце своя бляскав тромпет и повежда войниците из стаята.
- Тууу-ту-ру-ру-ту, тууу-ту-ру-ру-ту, тууу-ту-ру-ру-ту, тууууу-тууууу! – изсвирва ритмично Алекс.

Яркият звук на тромпета отеква в цялата стая и армията чинно прави своята почетна обиколка с маршова стъпка.
- Тууу-ру-ру-ру, тууу-ру-ру-ру, тууу-ру-ру-ру, тууу-ру-ру-ру! – изсвирва следващия сигнал Алекс и войничетата се строяват отново един до друг, готови за нови команди.
Алекс остана много доволен от днешната обиколка. Той погледна към тромпета и си помисли:
- Всеки генерал трябва да знае, че армия се управлява само с тромпет!


Изтегли и оцвети Алекс


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>