Lilly and the piano keys


concerts-pillows-willows-piano

Това е Лили. Тя си има два любими цвята – бялото и черното – като клавишите на новото и’ пиано.
Един ден Лили седна на малкото столче пред своето пиано. Представи си, че е на истинска сцена и изнася концерт пред пълна с публика зала.
Лили започна да натиска черните и бели клавиши.
- Ама те изглеждат толкова еднакви, а пък издават различни звуци! – помисли си тя.
Стана и’ толкова интересно, че реши да преброи всички клавиши:

- Едно, две, три… осемдесет и осем черни и бели клавиша! – изумена отбеляза тя.
И докато ги натискаше един по един разбра, че те са подредени по височина от най-ниския до най-високия тон.
- Ех, че интересен инструмент! – помисли си Лили.- Като се науча да свиря ще изнасям концерти в голямата зала!
Лили стана от пианото, за да се поклони и си представи бурните аплодисменти на публиката.Download and colour Lilly
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>