Мими и птичките


concerts-pillows-willows-flute

Това е Мими. Тя много обича птичките и свири на флейта. Звукът на флейтата е толкова висок, чист и кристален, че може да имитира почти всички видове птички.
Един ден Мими взе своята флейта и отиде в гората, за да си говори с пернатите животинки.
- Ку-ку! Ку-ку! – каза кукувичката.
- Ку-ку! Ку-ку! – отвърна й с флейтата Мими.
- Ама ти не си кукувичка! Как така можеш да пееш като мен? – учуди се кукувичката.
- Моята флейта пее като теб! Тя е от семейството на дървените духови инструменти. Виж, прилича на тръбичка и има различни дупки и бутончета! Надувам я в единия край, въздухът се завихря вътре в тръбичката и след това излиза звукът!

- Чурулик – чурулик! А можеш ли като мен? – полюбопитства славейчето.
- Чурулик – чурулик! – повтори без да се замисли Мими. – Моята флейта може да изсвири много сложни и бързи мелодии! Ето, чуй! – каза Мими на славейчето и изсвири една виртуозна и красива песен.
Птичките останаха много изненадани от звуците, които флейтата можеше да издава. Те й отвърнаха с още по-сложна мелодийка. Така Мими и горските птички станаха най-добри приятели.


Изтегли и оцвети Мими


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>